Camping Sereď © 2014  | Privacy Policy 

Camping Sereď

Starý most 3091

926 01, Sereď

mail:  info@campingsered.sk

Mob: +421 903 934 506

Akcie

Camping privíta všetkých, kto ma záujem o súkromnú akciu, firemný alebo rodinný večierok, poprípade plesy alebo akcie v uzavretej spoločnosti. Počas letných mesiacov je možnosť zorganizovania letných táborov, a počas zimného obdobia to môžu byť športové sústredenia pre športovcov.